ห้องปฎิบัติการสอบเทียบ และจำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายเลข 0261

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านอุณหภูมิ

Temperature meter‎

สอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิโดยใช้ Liquid Bath เป็นหลักเพื่อความแม่นยำในผลการสอบเทียบ

อ่านต่อ

บริการสอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ

Chamber

สอบเทียบได้ทั้ง Oven, Incubator, Autoclave Water Bath, Refrigerator, Freezer, Furnace, Autoclave, Water Bath

อ่านต่อ

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิและความชื้น

Humidity

สอบเทียบ พร้อมบริการประเมินผลการสอบเทียบทั้งแบบ Plot Graph error+uncer. หรือ แบบเน้นช่วงใช้งาน(กรณี error มาก)

อ่านต่อ

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดัน

Pressure

สอบเทียบได้ถึง 700 bar ปรับเทียบให้ฟรี (กรณีถอดเข็มได้)หากเครื่องมือเสีย วัดไม่ขึ้น ต้องการยกเลิกไม่คิดค่าบริการ

อ่านต่อ

บริการสอบเทียบ Liquid Flowmeter ทั้งแบบใช้วิธี Master Flowmeter และ Ultrasonic Flowmeter

Flowmeter

สอบเทียบหน้างานได้ทั้งแบบถอด และไม่ถอดเครื่องมือโดยเจ้าหน้าที่ชำนาญงานด้านนี้โดยเฉพาะ มีใบผ่านการฝึกอบรมจาก สถาบันมาตรวิทยา

อ่านต่อ

บริการสอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการอื่น ๆ


Analysisa& Other

สอบถามเพิ่มเติม หรือขอคำแนะนำเครื่องมือที่ต้องการส่งสอบเทียบได้ ยินดีแนะนำห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่สามารถ ให้บริการท่านได้ด้วยเครื่องมือมาตรฐานโดยช่างผู้ชำนาญงาน ภายใต้ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการควบคุมสภาวะเข้มงวด

อ่านต่อ

บริการสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนักและตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

Mass

สอบเทียบได้ตั้งแต่เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง จนถึงเครื่องชั่งใหญ่หลายตัน (โดยวิธีทดแทนน้ำหนัก)

อ่านต่อ

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านมิติ

Dimension

บริการสอบเทียบ pH Meter, Conductivity Meter, Brix Refractometer, Salt Refractometer, Torque Tester, Hydrometer, Pipette, Burette, Volumetric Flask, Cylinder รวมทั้งยินดีแนะนำห้องปฏิบัติการสอบเทียบรายอื่น ๆ ที่สามารถให้บริการสอบเทียบเครื่องมือที่ท่านต้องการได้

อ่านต่อ

รายชื่อห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

ท่านสามารถดูรายชื่อห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการรับรองความสามารถจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ตามสาขาที่ท่านต้องการใช้บริการจาก Website ของ สมอ.

คลิกที่นี่

ให้บริการ 24 ชั่วโมง

ในกรณีเร่งด่วน หรือทำงานในวันหยุดไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

โดยเน้นการบริการที่จริงใจ ราคายุติธรรม พร้อมให้บริการด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเครื่องมือสอบเทียบมาตรฐานที่มีความแม่นยำสูงสามารถสอบกลับไปยังหน่วยวัดตามระบบสากล

Copyright © 2009 - 2020 SK Sales & Service Co., Ltd.